Inovácia MAWO s.r.o.

Názov projektu:  Inovácia MAWO s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je v súlade so špecifickým cieľom výzvy vybudovanie konkurencie schopnej spoločnosti v segmente MSP prostredníctvom inovácie výroby obstaraním technológie Linky pre povrchovú úpravu dielcov pre zabezpečenie výroby nového produktu. Novým produktom je dizajnovo jedinečný povrchovo upravený nábytkársky dielec. Používaním bezriedidlových náterových hmôt sa prispeje k ochrane životného prostredia.

 

Prijímateľ: MAWO s.r.o., Kynceľove Kračany 66, 930 03 Kostolné Kračany

Miesto realizácie projektu : Šipošovské Kračany 515

Výška poskytnutého NFP : 197 856 Euro

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Comments are closed.

Názov projektu:  Inovácia MAWO s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je v súlade so špecifickým cieľom výzvy vybudovanie konkurencie schopnej spoločnosti v segmente MSP prostredníctvom inovácie výroby obstaraním technológie Linky pre povrchovú úpravu dielcov pre zabezpečenie výroby nového produktu. Novým produktom je dizajnovo jedinečný povrchovo upravený nábytkársky dielec. Používaním bezriedidlových náterových hmôt sa prispeje k ochrane životného prostredia.

 

Prijímateľ: MAWO s.r.o., Kynceľove Kračany 66, 930 03 Kostolné Kračany

Miesto realizácie projektu : Šipošovské Kračany 515

Výška poskytnutého NFP : 197 856 Euro

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk